Sbírka brazilských přísloví


Tato kniha obsahuje sbírku 444 nejznámějších brazilských přísloví a lidových moudrostí. Kniha je určena široké veřejnosti a jejím cílem je především pobavit a přivést k zamyšlení. Je určena každému, kdo by se rád seznámil s lidovou slovesností této nádherné jihoamerické země. Je vhodná také pro čtenáře, kteří se zajímají o brazilskou portugalštinu a chtějí si dále rozšířit rozsah svých znalostí.  Přísloví jsou uvedena nejprve v brazilské portugalštině, následuje jejich doslovný překlad do čeština a nakonec české ekvivalenty. Ve většině případů jsem odpovídající ekvivalenty našel, někdy jsem ale musel uvést pouze doslovné překlady brazilských přísloví.  Jedná se o unikátní první sbírku brazilských přísloví, která vyšla v České republice.