Flash cards


Každodenní činnosti v portugalštině

Jídlo v portugalštině

Slovesa 1

Slovní zásoba

Příslovce místa

Veřejné Plakáty

Komparace 2

  Co je ve městě?

V restauraci

Hodin

Užitečné fráze pro vyjádření souhlasu v portugalštině

Jak to říct?

Dezerty

Pocity v portugalštině

 užitečné fráze

Příznaky

Zájmena osobní

 Důležitá slovesa

Graus de comparação dos adjetivos - Komparace adjektiv

Brigadeiro recept

Stupňování přídavných jmen

Brazilský pudink

Profese

Užitečné fráze pro vyjádření nesouhlasu v portugalštině

Hlavakomentář

Write a comment

Comments: 0